نويسندگانآثار تاريخي يك عاشقدوستان عاشق تنهادوستان عاشقوضعیت من در یاهوآمار وبطراح قالب:موزیک و سایر امکانات

ديكشنري مكانيك

بيش از هزار لغت ديكشنري مكانيك

انتشار با نام سايت بلامانع ميباشد

Argumant ارگومان
Algorithm الگوريتم
Asymptotically stable پايداري مجانبي
Autocorrelation خود ارتباطي
Absorber جاذب
Amplifier تقويت كننده
Approximate تقريبي
Approximation تقريب
Analytic تحليلي
Analysis تحليل
Amplitude دامنه
Accuracy دقت
Arbitrary دل خواه
Array رشته
Angular زاويه
Angular momentum اندازه حركت زاويه اي
Angular frequency بسامد زاويه اي
Angular displacement جابجايي زاويه اي

ادامه مطلب

[+] نوشته شده توسط admin در 8:38 | |نمونه سوالات آزمون استخدامي دانشگاه فرهنگيان

با سلام جهت دريافت نمونه سوالات آزمون استخدامي دانشگاه فرهنگيان به ايميل زير يك پيام بفرستيد.

kb22250@yahoo.com

اين منبع شامل دروس عمومي ميباشد.

بيش از 600 سوال همراه با جواب ادبيات فارسي

بيش از 600 سوال همراه با جواب امعارف اسلامي

بيش از 600 سوال همراه با جواب زبان

بيش از 600 سوال همراه با جواب اطلاعات عمومي

بيش از 600 سوال همراه با جواب هوش

 


[+] نوشته شده توسط admin در 8:3 | |نمونه سوالات دوره ضمن خدمت ارتباطات و روابط انساني

با سلام بزودي نمونه سوالات دوره ضمن خدمت ارتباطات و روابط انساني از كتاب انسان وسرنوشت شهيد مطهري برروي اين سايت قرار خواهد گرفت.


[+] نوشته شده توسط admin در 7:39 | |نمونه سوالات كتاب انسان و سرنوشت شهيد مطهري

بزودي نمونه سوالات كتاب انسان و سرنوشت برروي اين سايت قرار خواهد گرفت.


[+] نوشته شده توسط admin در 7:34 | |درامد زایی اینترنتی

اگه وقتشو دارید یک سری به سایت زیر بزنید

و عضو بشید تبلیغات اینترنتی .شما با کلیک و مشاهده تبلیغات شرکتهای مختلف مقداری به حساب شما واریز میشود

برای ورود برروی لینک زیر کلیک کنید

 

سایت درامد زایی اینترنتی ایرانی


[+] نوشته شده توسط admin در 19:29 | |ضمن خدمت واژه پرداز (مهارت سوم )word

برای دریافت جزوه برروی فصل مربوطه کلیک کنید

بخش اول(۱۰۰۵۶)

بخش دوم(۶۵۷۲)

بخش سوم(۵۳۹۶)

بخش چهارم(۴۸۱۹)

بخش پنجم(۴۸۹۵)


[+] نوشته شده توسط admin در 17:56 | |طرح برگزاری جشنوارة الكترونیكی «پیشوای مرتضی»

 ویژه دانش آموزان و فرهنگیان سراسر كشور: طرح برگزاری جشنوارة الكترونیكی «پیشوای مرتضی»


ادامه مطلب

[+] نوشته شده توسط admin در 18:45 | |نمونه سوالات کتاب جاذبه و دافعه علی (ع) از شهید مطهری

برای دریافت خلاصه کتاب  جاذبه و دافعه اینجا کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوالات 1 کلیک کنید.

برای دریافت نمونه سوالات 2 کلیک کنید.

 برای دریافت نمونه سوالات سیری در نهج البلاغه کلیک کنید

 نمونه سوالات شماره 1

نمونه سوالات شماره 2

 

يك ) مؤلف كتاب ((مناقب))كيست ؟

A)     محدث قمي

B)     محمد بن شهر آشوب

C)     محقق حلي

دو ) علت اساسي جذب و دفع انسانها چيست ؟

A)     سنخيت و تضاد

B)     نياز و رفع نياز

C)     هر دو مورد

سه ) شعر زير مصداق چه سنخ انساني است ؟

چنان با نيك و بد خو كن كه بعد از مردنت عرفي    مسلمانت به زمزم شويد و هندو بسوزاند

A)     جاذبه دارد اما دافعه ندارد

B)     هم جاذبه دارد و هم دافعه

C)     دافعه دارد اما جاذبه ندارد

چهار ) اين سخن از كيست و درباره چه كسي است ؟ (( اريد حياته و يريد قتلي ))

A)     امام علي (ع) ، طلحه

B)     امام علي (ع) ،ابن ملجم

C)     امام حسين (ع)،عمر سعد

پنج ) كدام يك از ياران امام علي (ع) را به جرم حق طلبي به دار كشيدند و دهانش را لجام زدند ؟

A)     حجربن عدي

B)     ميثم تمار

C)     عمار ياسر

شش) ابن سكيت چه كسي بود ؟

A)     معلم فرزندان متوكل عباسي كه به جرم حق گويي ، زبانش را از كامش بيرون كشيدند .

B)     از ياران امام حسين (ع) كه در صحراي كربلا در ركاب آن حضرت به شهادت رسيد .

C)     از اصحاب خاص امام علي (ع) كه ر زمان معاويه به جرم دفاع از ولايت تبعيد و سپس شهيد گرديد .

هفت ) كدام يك از متفكران معاصر معتقد است كه علي (ع) از شخصيتهايي است كه درعصر پيش از عصر خود به دنيا آمده اند.

A)     عبدالفتاح عبدالمقصود

B)     اقبال لاهوري

C)     جبران خليل جبران

هشت ) امام علي (ع) فرمودند : اگر همه دنيا را بر سر --------بريزم كه مرا دوست بدارد ، هرگز مرا دوست نخواهد داشت .

A)     منافق

B)     كافر

C)     مشرك

نه ) مبارزه با خود پرستي يعني مبارزه با ---------

A)     محدوديت خود

B)     محدوده خود

C)     افكار و تمايلات خود


ادامه مطلب

[+] نوشته شده توسط admin در 18:18 | |نمونه سوالات آشنایی با اندیشه ها وافكار شهید مطهری در اسلام ونیازهای زمان جلد(

مدت امتحان : 20 زمان باقیمانده : 20
ردیف سوالات آزمون
۱ به نظر سقراط اخلاق چگونه امری است ؟
امری مطلق است
امری نسبی است

امری مطلق ونسبی است
نه امری مطلق است ونه امری نسبی است
۲ کدام مقام پیغبری نمی تواندکلی باشد؟

قضاوت
حکومت
رسالت
ولی امر
۳ کدام گزینه درخصوص فردواجتماع صحیح است ؟
اجتماع امراعتباری است ،فرداصالت دارد.
اجتماع اصالت دارد، فرداعتباری است.
اجتماع وفردهردواعتباری هستند واصالت ندارند
هم فرداصالت دارد وهم اجتماع
۴ کدام فقه "کتاب،سنت،اجماع،وقیاس راحجت می داند؟

فقه شیعه
فقه حنفی
فقه حنبلی
فقه شافعی
۵ مسلکی که برای هرچیزی یک معنای حسی درنظر می گرفتندکدام است؟
اشاعره
اخباریون
خوارج
معتزله
۶ ازنظر اسلام سرلوحه تعلیمات چیست؟
تعلیمات دینی
آداب
اخلاق
عبادت
۷ منظور ازسرشت مرکّب چیست؟
ترکیبی ازخوی انسانی وحیوانی دراوست .
گاهی ظالم است گاهی مظلوم
گاهی پیش می رود،گاهی عقب
ترکیبی از خوبی هاوبدی هاست
۸ تعبیرامیرالمومنین ازنهج البلاغه حکمت 147 "مستعملاً آلة الدین للدنیا" درخصوص کدام بحث است؟

دنیا وآخرت
علم آزاد وعلم تکوینی
تغییرات خوب ، تغییرات بد
علم آزاد وعلم اسیر
۹ ازخصایص روحی خوک که درگوشت آن هم وجود دارد چیست؟
سمج گری
تعصب
بی غیرتی
لجاجت
۱۰ تفاوت زندگی اجتماعی انسانها بابعضی ازحیواناتی که زندگی اجتماعی دارند(زنبورعسل)چیست؟
انسانها هدفمند زندگی می کنندحیوانات زندگی متحول ومتکاملی دارند
انسانها منظم زندگی نمی کنندحیوانات منظم اند
انسانها دارای قوه ابتکارندحیوانات ابتکار ندارند
انسانها قانون مند هستند حیوانات زندگی متحول ومتکاملی دارند
۱۱ اسلام کدام انفاق رااصلاً قبول ندارد؟
منفک ازعبادت باشد

منفک ازنماز باشد
منفک ازدین باشد
منفک ازنیاز باشد
۱۲ ازمباحث بسیار اساسی مقتضیات زمان کدام مسئله است؟
ناسخ ومنسوخ
محکم ومتشابه
خاتمیت ومنسوخ
نسخ وخاتمیت
۱۳ "ملا امین استرآبادی"ازسران اخباریگری باکدام علمای شیعه مخالفت شدید کرد؟

شیخ طوسی،علامه حلی،شیخ کلینی
شیخ طوسی،محقق حلی،شیخ کلینی
محقق حلی،علامه حلی،شیخ کلینی
شیخ طوسی،علامه حلی،محقق حلی
۱۴ جریان جمودکه برخلاف منظور وروح اسلام است ازناحیه چه کسانی وارد می شود؟
دوستان
دشمنان
دوستان محتاط
دشمنان محتاط
۱۵ منظوراز «ولایت حاکم»چیست؟
حاکم شرعی دربعضی ازموارد حق ولایت دارد
حاکم شرعی دربسیاری ازموارد حق ولایت دارد
حاکم شرعی به طور مطلق درهمه موارد حق ولایت دارد
حاکم شرعی ولایت تکوینی دارد
۱۶ یکی از،فرق های اخلاق وآداب کدام گزینه است؟
اخلاق مربوط به غرایزاست آداب مربوط به غرایزنیست
اخلاق نظام دادن به غرایزاست آداب مربوط به سهم بندی غرایزنیست
آداب نظام دادن به غرایزاست اخلاق مربوط به سهم بندی غرایزنیست
اخلاق نظام دادن به غرایزاست آداب مربوط به سهم بندی غرایزاست
۱۷ قوه ای که درانسان وجود داردکه می تواند حتی علیه خود اوقضاوت کند چیست؟

نفس مطمئنه
وجدان
نفس اماره
خلاقیت
۱۸ کدام مسلک اعتقاد داشتند که "عقل حق ندارد درموضوعات دینی دخالت کند؟
معتزله
اشاعره
خوارج
اخباریگری
۱۹ حساب تفقّه دردین چیست ؟
انسان مفهوم رادریابد
انسان مقصودرادریابد
انسان اصالت رادریابد
انسان به معنویت برسد
۲۰ کدام مستشرق معروف است که درکتابش تاریخ فکری ایرانیان رابیان کرده است؟
ویل دورانت
ادواردبراون
تولستوی
گستاولوبون

  

 


ادامه مطلب

[+] نوشته شده توسط admin در 13:3 | |نمونه سوالات آشنایی با اندیشه ها وافكار شهید مطهری در اسلام ونیازهای زمان جلد(1)

براي دريافت و اطلاعات بيشتر با شماره

0936-000-6827 فقط پيامك بزنيد .

قبولی 100%
دریافت فایل ورد جزوه اینجا کلیک کنید

  نمونه سوالات همراه با جواب تا ساعت 1 برروي سايت گذاشته ميشود

نمونه سوالات

کلیک کنید 1

کلیک کنید 2

برای نمایش سوالات اصلی همراه با جواب برروی صفحه نخست  سمت راست کلیک کنید


[+] نوشته شده توسط admin در 13:8 | |صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد